Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 20/7/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.38083/30-6-2022 (ΦΕΚ/Β΄/3367/30-6-2022) ΚΥΑ, γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 και δ) το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Περί επικαιροποίησης της υπ΄αριθμ. 8/2021 απόφασης της Τοπικής Κοινότητας Ν.Αρτάκης σχετικά με την εποχική εφαρμογή μέτρου, απαγόρευσης διέλευσης, κατά την καλοκαιρινή περίοδο οχημάτων, σε τμήμα της παραλιακής οδού Αγ.Νικολάου, στη Νέα Αρτάκη,
2. Περί οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω αυθαίρετων κατασκευών (από αναβολή),
3. Περί πρότασης καθορισμού σημείων προβολής εκδηλώσεων (αφίσες, beach flags, κλπ) σε κοινόχρηστους χώρους,
4. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα),
5. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα),
6. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα),
7. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τη διοργάνωση της 9ης Πανευβοϊκής Γιορτής Οικολογικής Γεωργικής και Χειροτεχνίας,
8. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (ικριώματα).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP