Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 21/6/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24991/29-4-2023 (ΦΕΚ/Β΄/2883/29-4-2023) ΚΥΑ, γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 και δ) το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης τμηματικής πεζοδρόμησης της οδού Αγίου Νικολάου στη Νέα Αρτάκη,
2. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (από αναβολή),
3. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,
4. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (περίπτερο),
5. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3463/2006, του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, του Ν.4442/2016 (ΦΕΚ/230/7-12-2016) και της υπ΄αριθμ. 16228/18-5-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1723/18-5-2017),
6. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3463/2006, του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, του Ν.4442/2016 (ΦΕΚ/230/7-12-2016) και της υπ΄αριθμ. 16228/18-5-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1723/18-5-2017),
7. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3463/2006, του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, του Ν.4442/2016 (ΦΕΚ/230/7-12-2016) και της υπ΄αριθμ. 16228/18-5-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1723/18-5-2017),
8. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3463/2006, του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, του Ν.4442/2016 (ΦΕΚ/230/7-12-2016) και της υπ΄αριθμ. 16228/18-5-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1723/18-5-2017).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP