Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 22/9/2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021

Tακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με α) την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/12-9-2021 (ΦΕΚ Β΄4206) ΚΥΑ, β) την 60η εγκύκλιο, με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/180/οικ.17530/13-09-2021 γ) του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί:

α) με φυσική παρουσία, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10 της ανωτέρω αναφερόμενης ΚΥΑ, τηρουμένων των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού]
και
β) μέσω τηλεδιάσκεψης για όσους από τη λίστα αποδεκτών της πρόσκλησης δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου 10 της ανωτέρω αναφερόμενης ΚΥΑ, ή δεν επιθυμούν ή δεν δύναται να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία.

Παρακαλούμε οι παριστάμενοι να είναι εφοδιασμένοι, ανάλογα με την περίπτωση:

1) Με πιστοποιητικό εμβολιασμού, εφόσον είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται: α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης-ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.
ή
2) Με βεβαίωση από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά, για αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών ή ελέγχου με την χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) προ σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη συνεδρίαση, εφόσον έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Περί ανάκλησης της υπ΄αριθμ. 62/2016 απόφασης προέγκρισης ίδρυσης και της αριθμ. 110/4325/2016 (Αρ. Απόφασης Δημάρχου 4325/9-12-2016) άδειας λειτουργίας Επιχείρησης αναψυχής (Κυλικείο) εντός παιδότοπου,
2. Περί οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω αυθαίρετων κατασκευών (εξ αναβολής),
3. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας και σφράγιση καταστήματος λόγω υποβολής γνωστοποίησης χωρίς τη βεβαίωση εγκατάστασης του άρθρου 28 του Ν.4442/2016,
4. Περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Χαλκίδας στα Ο.Τ. 68 & 71 επί των οδών Αρεθούσης 32 και Μπαλαλαίων (Συνοικία Γ΄), μετά την απόφαση χαρακτηρισμού ως διατηρητέου του διώροφου κτιρίου της οδού Αρεθούσης 32 (εξ αναβολής),
5. Περί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Χαλκίδας στο Ο.Τ. 1247 στη συνοικία Η΄ (εξ αναβολής),
6. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ουζερί με διακριτικό τίτλο «Μπες & Πιες», ιδιοκτησίας Κεραμιδά Ζαχαρούλας στην οδό Καλλία 2 στη Χαλκίδα,
7. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας (εξ αναβολής),
8. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας (εξ αναβολής),
9. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας (εξ αναβολής),
10. Κοπή ελαιοδέντρων στην οδό Μαργαρίτη στην περιοχή Αγίας Ελεούσας,
11. Κοπή βραχυχιτώνων στην οδό Αγ.Ιωάννου Ρώσου στο Βασιλικό,
12. Κοπή πεύκου στην οδό Πυθέως και Γεωργιάδη, στη Χαλκίδα.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP