Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 23/1/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.75297/31-12-2022 (ΦΕΚ/Β΄/7005/31-12-2022) ΚΥΑ, γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 και δ) το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Περί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας, κατόπιν δικαστικής απόφασης και την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 119 στο Βασιλικό Χαλκίδας,
2. Περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, μετά από την αυτοδίκαιη άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησιών στο Ο.Τ.94 στο Βασιλικό Χαλκίδας (από αναβολή).
3. Περί διακοπής κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στη Νέα Αρτάκη – παράκαμψη μέσω της Ν.Πλαστήρα λόγω έργων της Δ.ΕΥ.Α.Χ.,
4. Περί εκπόνησης μελέτης μονοδρόμησης οδών στη συνοικία Α΄ Κανήθου στη Χαλκίδα,
5. Περί ονοματοδοσίας οδών και καθορισμού προτεραιοτήτων στο χώρο του Νέου Κοιμητηρίου στο Πέι Δοκού Χαλκίδας,
6. Περί χωροθέτησης κάδων ανακύκλωσης ειδών ένδυσης, ιματισμού και υπόδησης,
7. Περί ανάκλησης της υπ΄αριθμ. 118/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (από αναβολή),
8. Προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας και σφράγιση καταστήματος «λόγω υποβολής γνωστοποίησης χωρίς τη βεβαίωση του άρθρου 28 του Ν.4442/2016» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 5 και 6 του άρθρου 14 παρ. 8 της αρ. 16228/18-5-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1723/18-05-2017) των άρθρων 15 και 28 Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/7-12-2016) άρθρου 80 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 73 του Ν.3852/2010.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP