Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 23/11/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.64786/11-11-2022 (ΦΕΚ/Β΄/5783/11-11-2022) ΚΥΑ, γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 και δ) το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου – ανανέωση άδειας (ικριώματα),
2. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (ικριώματα),
3. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου στην Παραλία Αλυκής Δροσιάς,
4. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για πραγματοποίηση εγκαινίων καταστήματος,
5. Περί έγκρισης αιτήματος για κοπή πεύκου στην οδό Παπαναστασίου 9 στη Δ.Ε. Χαλκίδας (από αναβολή),
6. Περί έγκρισης αιτήματος για κοπή πεύκου στην οδό Μένου Φιλήντα 50 στη Δ.Ε. Νέας Αρτάκης (από αναβολή).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP