Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 24/6/20

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τετάρτη 24 Ιουνίου και ώρα 13:00 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).
1. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο για τοποθέτηση ψυγείων ( ιδιοκτησίας Παπαδόπουλου Νεόφυτου του Ιωάννη ).
2. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο για τοποθέτηση ψυγείων( ιδιοκτησίας SULAJ FIQIRETE LIMAN )
3. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων & επιπλέον εξέταση αιτήματος για χορήγηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/2020(ΦΕΚ Α’101/24-5-2020) (κατάστημα ιδιοκτησίας Παπαγεωργίου Χριστίνας)
4. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο για τοποθέτηση ψυγείων ( ιδιοκτησίας Ζήση Νικολάου του Διονυσίου).
5. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο για τοποθέτηση ψυγείων ( ιδιοκτησίας Μπλατσιώτη Ιωακείμ-Δημητρίου του Παναγιώτη ).
6. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (ιδιοκτησίας Μπακλαβά Χρήστου του Απόστολου).
7. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων & επιπλέον εξέταση αιτήματος για χορήγηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/2020(ΦΕΚ Α’101/24-5-2020) για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (ιδιοκτησίας Κεραμίδα Ζαχαρούλας του Παρασκευά ).
8. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο για τοποθέτηση ψυγείων -εξ αναβολής ( ιδιοκτησίας Παπαχρήστου Ευαγγελίας ).
9. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος & επιπλέον εξέταση αιτήματος για χορήγηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/2020(ΦΕΚ Α’101/24-5-2020) για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (ιδιοκτησίας Παναγιώτου Βασίλη του Κωνσταντίνου).
10. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος & επιπλέον εξέταση αιτήματος για χορήγηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/2020(ΦΕΚ Α’101/24-5-2020) για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων εξ αναβολής (ιδιοκτησίας Ιορδάνου Χριστιάνας ).
11. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος & επιπλέον εξέταση αιτήματος για χορήγηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/2020(ΦΕΚ Α’101/24-5-2020) για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων εξ αναβολής (ιδιοκτησίας εταιρείας “Κωνσταντίνος Σακάρογλου και ΣΙΑ ΕΕ” )
12. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος & επιπλέον εξέταση αιτήματος για χορήγηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/2020(ΦΕΚ Α’101/24-5-2020) για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (ιδιοκτησίας Γραμματικογιάννη Ιωάννη του Σταματίου ).
13. Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις περιοχές Αρτάκη Ι και Αρτάκη ΙΙ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP