Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 27/9/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την υπ΄αριθμ. 39873/22-7-2023 απόφαση (ΦΕΚ/Β΄/4698/22-7-2023), γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 και δ) το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης αιτήματος για μεταφορά περιπτέρου σε νέα θέση από τέρμα Λεωφόρου Μένου Φιλήντα στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Πάρκου Κυζικείων στη Νέα Αρτάκη,
2. Περί έγκρισης αιτήματος για τοποθέτηση πλαστικών κολωνακίων σε οδό,
3. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, του Ν.4442/2016 ΦΕΚ 230/7-12-2016 και της 16228/18-05-2017 ΦΕΚ 1723/18-05-2017. (από αναβολή).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP