Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 3/2/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.5432/28-1-2023 (ΦΕΚ/Β΄/389/28-1-2023) ΚΥΑ, γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 και δ) το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Περί του έργου επέκταση χαλύβδινου δικτύου (19 bar), δικτύου πολυαιθυλενίου και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4 bar) στις πόλεις της Χαλκίδας και της Θήβας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

2. Περί μετακίνησης λαϊκής αγοράς Σαββάτου στη Χαλκίδα,
3. Προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, του Ν.4442/2016 ΦΕΚ 230/7-12-2016 και της 16228/18-05-2017 ΦΕΚ 1723/18-05-2017,
4. Προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, του Ν.4442/2016 ΦΕΚ 230/7-12-2016 και της 16228/18-05-2017 ΦΕΚ 1723/18-05-2017,
5. Προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, του Ν.4442/2016 ΦΕΚ 230/7-12-2016 και της 16228/18-05-2017 ΦΕΚ 1723/18-05-2017,
6. Προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, του Ν.4442/2016 ΦΕΚ 230/7-12-2016 και της 16228/18-05-2017 ΦΕΚ 1723/18-05-2017,
7. Προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, του Ν.4442/2016 ΦΕΚ 230/7-12-2016 και της 16228/18-05-2017 ΦΕΚ 1723/18-05-2017,
8. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου, τοποθέτηση τελάρων και πάγκων για την έκθεση κηπευτικών προϊόντων,
9. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου, τοποθέτηση τελάρων και πάγκων για την έκθεση κηπευτικών προϊόντων,
10. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου, τοποθέτηση τελάρων και πάγκων για την έκθεση κηπευτικών προϊόντων,
11. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος Αμεα (από αναβολή),
12. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος (από αναβολή),
13. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος,
14. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος Αμέα,
15. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης για υπηρεσιακά οχήματα ΕΦΚΑ.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP