Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 30/12/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019

Tακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 30η του μηνός Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).

1. Τροποποίηση της αρ. 15/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Ιορδάνου Χριστιάνα).
2. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος (Τσιλικόχρυσου Ελένη)
3. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος (PARUSHEN IVAN)
4. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος (Αποστολοπούλου Σοφία)
5. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος (Σπανού Ελένη)
6. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Ουρανία Πολλάλη)
7. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (ΛΑΒΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.)
8. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (ΝΕΤ FOOD CAFE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.)
9. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Ράζος Γεώργιος)
10. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Μπαρούτας Τηλέμαχος)
11. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Ιορδάνου Χριστιάνα)
12. Περί μετατόπισης περιπτέρου

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP