Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 30/9/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων 34 και Μεγασθένους, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).
1. Προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας και σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2. Γνωμοδότηση για έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τροποποίηση και ανανέωση της ΑΕΠΟ της βιομηχανικής μονάδας κατεργασίας ελαιοπυρήνων και ξήρανσης φυτικής μάζας της εταιρείας «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» που βρίσκεται και λειτουργεί στη θέση «ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΑΚΗ» Κοινότητας Βαθέως Δ.Ε. Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας.
3. Γνωμοδότηση για έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 50.000 κοτόπουλων πάχυνσης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΡΙΤΣΩΝΑΣ ΕΠΕ» στη θέση “Μνήμα Κατή” Κοινότητας Βαθέος Δ.Ε. Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας.
4. Γνωμοδότηση για έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τα “Έργα αντιμετώπισης διάβρωσης ακτογραμμής Αυλίδας έως Βαθύ Χαλκίδας”.
5. Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: “Βελτίωση αστικού Περιβάλλοντος-Ανάπλαση (Άξονα) επί των λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου και οδού 28ης Οκτωβρίου”.
6. Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων στην οδό Βουδικλάρη 15 στη Χαλκίδα.
7. Γνωμοδότηση για άδεια κοπής δέντρου στην περιοχή Αγία Μαρίνα Χαλκίδας.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP