Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 5/6/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 5η του μηνός Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).
1 .Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ( ιδιοκτησίας Γεωργίου Χασιώτη).
2 .Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (ιδιοκτησίας της εταιρείας “Ιωάννης Τζανής Ι.Κ.Ε “).
3 .Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (ιδιοκτησίας της εταιρείας “Θεμιστοκλής Πολλάλης και ΣΙΑ Ε.Ε” ).
4 .Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ( ιδιοκτησίας της εταιρείας “Αγγελής Μιχελής & ΣΙΑ Ε.Ε ” ).
5 .Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ( ιδιοκτησίας Θεοδώρας Γκίκα ).
6 .Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ( ιδιοκτησίας Ιωάννη Μύρκου).
7 .Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ( ιδιοκτησίας Ευάγγελου Μπεκρή ).
8 Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο ( ιδιοκτησίας Σταματίας Καραντάκη).
9 .Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ( ιδιοκτησίας Ιωάννη Κρόκου ).
10 .Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ( ιδιοκτησίας της εταιρείας “ΓΑΛΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ Ι.Κ.Ε” ).
11 .Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ( ιδιοκτησίας Ευάγγελου Ηλιόπουλου Ευάγγελου -Ηλιοπούλου Παναγιώτα Ο.Ε ).
12 .Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ( ιδιοκτησίας Μιχαήλ Μιχαηλίδη).
13 .Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ( ιδιοκτησίας Γεωργίας Καρυπίδη).
14 .Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ( ιδιοκτησίας Παρασκευής Δρακονάκη).
15 .Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ( ιδιοκτησίας Ervis ΑΓΚΑΣΤΡΑ).
16 .Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σύμφωνα με το άρθρο 65 Ν.4688(ΦΕΚ 101Α΄-24-5-2020) (ιδιοκτησίας Χριστιάνας Ιορδάνου).
17. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σύμφωνα με το άρθρο 65 Ν.4688(ΦΕΚ 101Α΄-24-5-2020)( ιδιοκτησίας Βασιλείου Γκόγκου).
18 .Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σύμφωνα με το άρθρο 65 Ν.4688(ΦΕΚ 101Α΄-24-5-2020) (ιδιοκτησίας της εταιρείας “Κωνσταντίνος Σακαρόγλου & ΣΙΑ Ε.Ε”).
19 .Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σύμφωνα με το άρθρο 65 Ν.4688(ΦΕΚ 101Α΄-24-5-2020) (ιδιοκτησίας Ηρακλή Σαλεμή).
20 .Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σύμφωνα με το άρθρο 65 Ν.4688(ΦΕΚ 101Α΄-24-5-2020) (ιδιοκτησίας Αθανασίου Μετοχιάτη ) .
21 .Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σύμφωνα με το άρθρο 65 Ν.4688(ΦΕΚ 101Α΄-24-5-2020) (ιδιοκτησίας Ιωάννη Μωϋσιάδη) .
22 .Περί έγκρισης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών WIND για την περιοχή της Χαλκίδας.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP