Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 8/11/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την υπ΄αριθμ. 39873/22-7-2023 απόφαση (ΦΕΚ/Β΄/4698/22-7-2023), γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 και δ) το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας επιχείρησης και σφράγιση καταστήματος και υπαίθριου παρακείμενου χώρου (από αναβολή).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP