Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 9/12/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων, θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12 :00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Χαλκίδα (οδός Αρεθούσης & Κουρητών 102) με διακριτικό τίτλο “ARTOPOLIS” ιδιοκτησίας Ευάγγελου Βάσσου του Νικολάου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
2.Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Χαλκίδα (οδός Αβάντων 64) με διακριτικό τίτλο “ΠΑΠΑΛΙΟΛΙΟΣ” ιδιοκτησίας Οδυσσέα Παπαλιόλιου του Άγγελου για τοποθέτηση ψυγείων .
3.Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Χαλκίδα (οδός Αβάντων 58) με διακριτικό τίτλο “ORO ANTICO” ιδιοκτησίας της εταιρείας “ΟRO ANTICO O.E” για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

4 . Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο στην Κοινότητα Δροσιάς της Δημ.Ενότητας Ανθηδόνος (οδός Ιερέως Δημ.Αφράτη ) ιδιοκτησίας Κυριακής Καρβούνη του Βασιλείου για τοποθέτηση ψυγείων
5. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωσης στην οδό Χαϊνά 72 στη Χαλκίδα.
6 . Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο “Βελτίωση-Ανακατασκευή κύριας συλλεκτήριας οδού Αρεθούσης (Κόμβος “Δάριγκ” έως κόμβος “Αγίου Στεφάνου Χαλκίδας”)
7.Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που συνοδεύουν την Αρχιτεκτονική μελέτη για την πλατεία 28ης Οκτωβρίου στην Κοινότητα Βαθέος Αυλίδος
8.Ορισμός νέων χώρων υπαίθριας διαφήμισης στο Δήμο Χαλκιδέων.
9.Αποξήλωση κουβουκλίου περιπτέρου (Ρωμιόπουλου) επί της οδού Πυτιούσης στη Νέα Λάμψακο Χαλκίδας

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP