Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 9/12/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.66528/19-11-2022 (ΦΕΚ/Β΄/5874/19-11-2022) ΚΥΑ, γ) τη ΔΙΔΑΔ/Φ.69/218/οικ.18493 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (81η εγκύκλιος), δ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 και ε) το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω εργασιών στην οθωμανική οικία επί της οδού Παίδων στη Χαλκίδα,
2. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης Αμέα,
3. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης Αμεα,
4. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος,
5. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος,
6. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας (από αναβολή),
7. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας
8. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας,
9. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας,
10. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας,
11. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για την πραγματοποίηση χριστουγεννιάτικου bazaar, από τον Πανευβοϊκό Σύλλογο Κακοποιημένης γυναίκας και παιδιού, «Ο Καλός Σαμαρείτης»,
12. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για την πραγματοποίηση τηλεμαραθώνιου αγάπης, από τον Πανευβοϊκό Σύλλογο Κακοποιημένης γυναίκας και παιδιού, «Ο Καλός Σαμαρείτης»,
13. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για την πραγματοποίηση χριστουγεννιάτικου bazaar, από το Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP