Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 9/9/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.49655/2022 (ΦΕΚ/Β΄/4604/31-8-2022) ΚΥΑ, γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 και δ) το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης Υψομετρικής μελέτης της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 17 & 19 Σχεδίου Πόλης Δροσιάς του Δήμου Χαλκιδέων,
2. Περί εκδίκασης ένστασης κατά της υπ΄αρ.86/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκίδας σχετικά με την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 1230 Συνοικίας Η΄ Χαλκίδας, μετά από την αυτοδίκαιη άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας με ΚΑ 0803025,
3. Περί κατασκευής νέου κοιμητηρίου στη θέση «Σουβάλα» στην Κοινότητα Ν.Λαμψάκου και τη διατήρηση του υπάρχοντος,
4. Περί μονιμότητας μονοδρόμησης Παραλιακού μετώπου και καθέτων της Παραλίας Αυλίδας,
5. Περί ανάκλησης της υπ΄αριθμ. 118/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
6. Περί έγκρισης για εναπόθεση κάδων για την αποκομμιδή ογκωδών αντικειμένων – κλαδιών,
7. Περί γνωμοδότησης απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων,
8. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης Αμεα,
9. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης Αμεα,
10. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης Αμεα,
11. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης Αμεα,
12. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης Αμεα,
13. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης Αμεα,
14. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα),
15. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα),
16. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα),
17. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα),
18. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα),
19. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα),
20. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα),
21. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (περίπτερο),
22. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (περίπτερο),
23. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (περίπτερο),
24. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (ικριώματα),
25. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου,
26. Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τον «7ο Ποδηλατικό γύρο Χαλκίδας 2022» το Σάββατο 10/09/2022 και την Κυριακή 11/09/2022 που διοργανώνει ο Αθλητικός Όμιλος «Θησέας» και η Ποδηλατική Ένωση Παλαιμάχων Αθλητών (Π.Ε.Π.Α.) σε συνεργασία με τον Δημοτικό Οργανισμό Άθλησης, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP