Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 31η/5/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24991/29-4-2023 (ΦΕΚ/Β΄/2883/29-4-2023) ΚΥΑ, γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 και δ) το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,
2. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (από αναβολή),
3. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (από αναβολή),
4. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (από αναβολή),
5. Περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, μετά από την αυτοδίκαιη άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησιών,
6. Περί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας, κατόπιν δικαστικής απόφασης και την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 119 στο Βασιλικό Χαλκίδας (από αναβολή),
7. Περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, μετά από αυτοδίκαιη άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδι0κτησιών στο Ο.Τ. 94 στο Βασιλικό Χαλκίδας (από αναβολή),
8. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο (από αναβολή),
9. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (ικριώματα),
10. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (ικριώματα),
11. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (ικριώματα),
12. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωσης,
13. Περί μεταφοράς θέσης στάθμευσης Αμεα,
14. Κοπή δύο (2) πεύκων στην οδό Γρεβενών,
15. Περί έγκρισης αιτήματος για τη διεξαγωγή του 2ου Sterea Run-Ληλάντιος Ημιμαραθώνιος 2023,
16. Περί έγκρισης αιτήματος για τη διεξαγωγή του 21ου Διασχολικού Ποδηλατικού Γύρου Αυλίδας,
17. Περί έγκρισης αιτήματος για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή Ροδιές Κανήθου για την πραγματοποίηση σχολικής εκδήλωσης.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP