Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10/4/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 10 Απριλίου 2018

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 10η του μηνός Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση 2ου ΠΡΑΚΤΙΚOΥ αξιολόγησης (Έλεγχος δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου-Κατακύρωση) του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ”, προϋπολογισμού 74.152,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
2. Περί ψήφισης πίστωσης για πληρωμή ασφαλιστικών μέτρων σε πρώην εργαζόμενη του Δήμου βάσει δικαστικής απόφασης.
3. Ψήφιση πίστωσης για καταβολή τακτικής επιχορήγησης του δημοτικού ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. για τον μήνα Απρίλιο 2018.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP