Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/10/2016

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 18η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2016, ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. 9η Αναμόρφωση (τροποποίηση) Προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016.
2. Έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 105.000,00€.
3. Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Υπηρεσίες για την ασφάλιση των οχημάτων – μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου Χαλκιδέων προϋπολογισμού 90.000,00 €».
4. Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΏΝ» οικ. Έτους 2016, προϋπολογισμού 126.298,25 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
5. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις επικειμένων εφαρμογής σχεδίου πόλεως.
6. Περί ψήφισης πίστωσης και ορισμού υπολόγου για πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ για την τοποθέτηση δύο (2) φωτιστικών σωμάτων σε νέους στύλους (επέκταση δημοτικού φωτισμού) στην οδό Γ. Παπανικολάου-Μπούρτζι (Τσομώκος Διομήδης).
7. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μηνός Σεπτεμβρίου πέντε (5) ληξιάρχων, πέντε (5) εργατών ΙΔΟΧ κοιμητηρίου & ενός (1) εργάτη ΙΔΑΧ κοιμητηρίου.
8. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP