Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/9/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια – εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου Παραλίας Δ.Ε. Αυλίδας για το έργο με αυτεπιστασία “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ” προϋπολογισμού 249.892,24 ευρώ με ΦΠΑ
2. Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο ¨Προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτικών και αδρανών υλικών για την συντήρηση των πάγιων εγκαταστάσεων του Δ.Χ. για το έτος 2017, προϋπολογισμού 143.129,38 ευρώ με ΦΠΑ
3. Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια μεταλλικών περιφράξεων-αλουμινίων-ξυλείας-υαλοπινάκων και εξοπλισμού για την συντήρηση των πάγιων εγκαταστάσεων του Δ.Χ.”, προϋπολογισμού 233.969,69 ευρώ με ΦΠΑ
4. Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια κρασπέδων, πλακοστρώσεων, χρωματισμών, επιστρώσεων για την συντήρηση των πάγιων εγκαταστάσεων του Δ.Χ.”, προϋπολογισμού 302.892,64 ευρώ με ΦΠΑ, για το έτος 2017
5. Περί έγκρισης 3ου πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για ”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ” οικ. έτους 2017 προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ με ΦΠΑ
6. Περί ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου Ιωάννας Παππά
7. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017
8. Περί αποζημιώσεων εδαφικών εκτάσεων εφαρμογής σχεδίου πόλεως

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP