Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/10/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 23η του μηνός Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018).

1. Περί προέγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Γ’ Τριμήνου οικ. έτους 2018.
2. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή στον ΔΕΔΔΗΕ εξόδων τοποθέτησης κολώνας ΔΕΗ στο Βαθύ Αυλίδας.
3. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή στον ΔΕΔΔΗΕ εξόδων τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων σε υπάρχουσες κολώνες ΔΕΗ στην περιοχή “Πάτημα” Λουκισίων.
4. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή στην Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ εξόδων ανανέωσης συμβολαίου για το απορριμματοφόρο ΚΗΗ 4844.
5. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή στον ΔΕΔΔΗΕ εξόδων μετατόπισης δικτύου επί της οδού Έλληνος Στρατιώτου στην Χαλκίδα.
6. Περί παράτασης απόδοσης λογαριασμού Χ. Ε. Προπληρωμής 1625/2018.
7. Έγκριση 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (δικαιολογητικά κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: <Προμήθεια κρασπέδων πλακοστρώσεων, χρωματισμών επιστρώσεων και δαπέδων για την συντήρηση των παγίων εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλκιδέων>, προϋπολογισμού 195.701,98 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2018.
8. Παροχή εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (18 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP