Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/3/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 23 Μάρτιος 2018

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 27η του μηνός Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
2. Περί αποδοχής κληρονομιάς Λάμπρου Τουλούμη (Οικόπεδο στο Ο.Τ. 1059 στη συνοικία Ζ’ Χαλκίδας).
3. Περί παροχής εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (10 υποθέσεις).
4. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚOΥ Νου3 (Έλεγχος δικαιολογητικών Προσωρινών Αναδόχων – Κατακύρωση) του συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: »ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ του Δήμου Χαλκιδέων», προϋπολογισμού 74.380,57 Ευρώ με ΦΠΑ
5. Έγκριση 1ου ΠΡΑΚΤΙΚOΥ αξιολόγησης (δικαιολογητικά – τεχνικά – οικονομική) του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ”, προϋπολογισμού 74.152,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
6. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις βάσει τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων
7. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις επικειμένων εφαρμογής σχεδίου πόλεως

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP