Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27-6-2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 27η του μηνός Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων διμήνου Μαρτίου – Απριλίου 2017.
2. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας Νο3 του έργου: <Επισκευή – Συντήρηση – Αντικατάσταση Κουφωμάτων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Αρτάκης>.
3. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις επικειμένων εφαρμογής σχεδίου πόλεως.
4. Περί διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα.
5. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
6. Περί ψήφισης πίστωσης για πληρωμή βάσει δικαστικής απόφασης.
7. Περί παροχής εξουσιοδότησης στη Νομική Σύμβουλο του Δήμου (3 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP