Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30-5-2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 30η του μηνός Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί συγκρότησης Επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο:¨ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ (GREEN POINT) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ”
2. Έγκριση Αναλυτικής Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ (GREEN POINT) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ”
3. Περί ακύρωσης Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής 110/2017 σειρά Β
4. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017
5. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1.120/2017
6. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1.007/2017
7. Ψήφιση πίστωσης και ορισμού υπολόγου Δήμητρας Μιχαήλ
8. Ψήφιση πίστωσης βάσει δικαστικών αποφάσεων και εξωδικαστικών συμβιβασμών
9. Ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου Δημητρίου Κολούτσου

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP