Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη στις 10/11/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων 34 και Μεγασθένους , την Tρίτη 10 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. “Εγκριση 1ου & 2ου πρακτικού αξιολόγησης για την προμήθεια με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ”, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 271.932,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την 40 /2020 απόφαση Ο.Ε.
2. Διαγραφή βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου σχετικά με χρηματικό ποσό για οστεοφυλάκιο 50 ετών
3. Διαγραφή βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου σχετικά με εκθέσεις παραβάσεων Κ.Ο.Κ
4. Παροχή εξουσιοδότησης σε Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (4 υποθέσεις)

ΕΚΤΑΚΤΑ

1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας.
2. Έγκριση 1ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: ”Επισκευή οδών Δήμου Χαλκιδέων”, προϋπολογισμού 56.245,06 ευρώ με Φ.Π.Α.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP