Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10/3/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 10η του μηνός Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).
1. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Έξω Παναγίτσα Χαλκίδας.
2. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την μετατόπιση στύλου ηλεκτροφωτισμού στο Μπούρτζι Χαλκίδας.
3. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την καταβολή δαπάνης στο Τεχνικό Επιμελητήριο για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.
4. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την καταβολή δαπάνης στο Υποθηκοφυλακείο Θηβών για την καταχώριση πράξης αναλογισμού-απαλλοτρίωσης ζώνης παραλίας.
5. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης στη ΔΕΔΔΗΕ για την τοποθέτηση πέντε Φ.Σ. σε νέους στύλους ΔΕΗ στην περιοχή Ν.Αρτάκης
6. Μη άσκηση ενδίκων βοηθημάτων (2 υποθέσεις).
7. Άσκηση ανακοπής-αίτηση αναστολής και προσωρινής διαταγής

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP