Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10/7/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 9 Ιουλίου 2019

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 10η του μηνός Iουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση Πρακτικού Νο 1 (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικά– Οικονομικές προσφορές) για την ανάθεση των συμβάσεων (Προμηθειών, Γενικών Υπηρεσιών, Μισθώσεων Μηχανημάτων) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με τίτλο: «ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΧΑΛΚΙΔΑΣ», προϋπολογισμού 35.740,83€ με Φ.Π.Α.
2. Έγκριση Πρακτικού Νο 1 (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικά– Οικονομικές προσφορές) για την ανάθεση των συμβάσεων (Προμηθειών, Γενικών Υπηρεσιών, Μισθώσεων Μηχανημάτων) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με τίτλο: « ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΧΑΛΚΙΔΑΣ », προϋπολογισμού 23.879,14 € με Φ.Π.Α.
3. Περί 8ης Αναμόρφωσης (τροποποίησης) προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP