Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/6/2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της “τηλεδιάσκεψης” την Παρασκευή 11/06/2021 και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί αποδοχής της διαμορφωμένης κατάστασης και τη μη πραγματοποίηση διορθωτικών ενεργειών αποκατάστασης των ασφαλτικών στρώσεων στις θέσεις διέλευσης των δικτύων αποχέτευσης, του έργου: «Συνοδά έργα υποδομών – δικτύων νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας».
2. Ματαίωση διαδικασίας σύναψης σύμβασης για το έργο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ”
3. Νομική Υποστήριξη Υπαλλήλου
4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 του ΔΟΑΠΠΕΧ.

5. 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 του ΔΟΑΠΠΕΧ.

6. 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 του ΔΟΑΠΠΕΧ.

7. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021 του ΔΟΑΠΠΕΧ.

8. Έγκριση 3 ΠΡΑΚΤΙΚOΥ (Έλεγχος δικαιολογητικών «Προσωρινού Αναδόχου» – Κατακύρωση) του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο.: «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών με δικαίωμα αγοράς των ειδών με την καταβολή είκοσι (20) ισόποσων τριμηνιαίων μισθωμάτων», προϋπολογισμού.: 643.468,00 € με Φ.Π.Α.. ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 488/27-10-2020, Α/Α ΣΥΣΤΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡ. Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. .: 100479, 102374, 102375

9. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ “Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’(Κ.Α. Εσόδου 1322,0021)», για έγκριση.

10. Διαγραφή βεβαιωμένων χρηματικών ποσών (απαλλαγή καταβολής μισθωμάτων)

11. Διαγραφή βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου λόγω λάθους υπολογισμού.

12. Ορισμός υπολόγου Αγάπης Βελισσαρίου και απόδοσης μέχρι 1/9/2021

13. Απαλλαγή από άσκηση ένδικων βοηθημάτων (3 υποθέσεις)

14. Παροχή εξουσιοδότησης σε νομικούς συμβούλους

15. Παροχή εξουσιοδότησης σε νομικούς συμβούλους
16. Έγκριση 3ου πρακτικού του έργου: ”Αποκατάσταση, Ανάδειξη, Ανάπτυξη και Λειτουργική Επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας»

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP