Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/7/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.32936/16-06-2023 (ΦΕΚ Β΄/3932/16-06-2023) ΚΥΑ γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, και δ) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2Γ του Ν4412/2016, για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών κεντρικού κτιρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Αρτάκης (ΚΑ εσόδου 1321.0038)»,
2. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό σύμβουλο,
3. Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου,
4. Περί καθορισμού τέλους χρήσης χώρων εμποροπανήγυρης.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP