Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/12/2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης Πρακτικού II Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ:182540,1 Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Μυκαλησσού, στο Οντάθι Δ.Ε. Ανθηδόνας Δήμου Χαλκιδέων»,

2. Περί έγκρισης διακήρυξης του έργου «Ανάπλαση πλατείας πλησίον Δημοτικού σχολείου στο Βαθύ Αυλίδας»,

3. Περί έγκρισης πρακτικού Δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη μελών της επιτροπής διαγωνισμών έργων,

4. Περί έγκρισης μελέτης και προϋπολογισμού το έργου: «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Αυλίδας και Δ.Ε. Ανθηδόνος στο Δήμο Χαλκιδέων έτους 2020 (Β΄ φάση) – Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 566 (Κ.Α. Εσόδου 1327.0042)»,

5. Περί έγκρισης διακήρυξης του έργου «Επικάλυψη αμπολών οδών Μακεδονίας, Κριεζώτου και Αθηνάς»,

6. Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση οδών στο Λευκαντί και στον Κάμπο Βασιλικού»,

7. Περί έγκρισης επικύρωσης Πρακτικών Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών κατόπιν συνεδρίασης την 12-11-2021,

8. Περί έγκρισης παραίτησης άσκησης ένδικων μέσων κατά των υπ’ αριθμ. 127 και 128/2021 διαταγών πληρωμής στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας (2η επίδοση),

9. Περί έγκρισης παραίτησης άσκησης ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 103 /2021 διαταγής πληρωμής στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας (2η επίδοση),

10. Περί έγκρισης καθορισμού τελών κοινοχρήστων χώρων για υπαίθριο εμπόριο για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2021,

11. Περί έγκρισης καθορισμού τελών κοινοχρήστων χώρων για υπαίθριο εμπόριο για τις εορταστικές περιόδους Χριστουγέννων και Απόκρεων ήτοι από 2-12-2021 έως 15-1-2022 και από 15-2-2022 έως 30-4-2022,

12. Περί έγκρισης ανανέωσης παράτασης Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης,

13. Περί έγκρισης παράτασης συμφωνητικού μισθωτηρίου στην θέση «Χάμενη» Βατώντας ιδιοκτησίας Δήμου Χαλκιδέων,

14. Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου λόγω λάθους χρέωσης σε οφειλέτη,

15. Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου λόγω λάθους χρέωσης σε ιδιοκτήτη οχήματος

16. Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου λόγω λάθους χρέωσης σε οφειλέτη

17. Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου λόγω λάθους χρέωσης σε οφειλέτη

18. Περί ανάκλησης της υπ’αριθμ. 265/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

19. Περί αποδοχής δωρεάς για Περιβαλλοντικές Δράσεις.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP