Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/9/2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2021

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί (με την διαδικασία της “τηλεδιάσκεψης”), την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών ανοικτού διαγωνισμού, για την ανάθεση της υπηρεσίας “ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ”, συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ για το έτος 2021-2022 και καθορισμού των όρων διακήρυξης.

2. Περί έγκρισης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ Δήμου Χαλκιδέων και Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ορισμού δύο (2) εκπροσώπων του μετά των αναπληρωτών/-τριών τους και εξουσιοδότησης της Δημάρχου Χαλκιδέων για την υπογραφή της.

3. Περί μη άσκησης παρέμβασης ή άλλου ένδικου βοηθήματος.

4. Περί μη άσκησης έφεσης.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP