Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/05/2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 18/05/2021 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση πρακτικών Δημοπρασίας για «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝΕΡΟΥ, ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (Ο.Τ.Κ.Ζ.) ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΕΠΙΣΗΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ε.Δ.Ο.Ε »
2. «Περί Τροποποίησης της παραγράφου Β. “για την Διάθεση και Κάλυψη ποσού από Ίδιους Πόρους” της ΑΟΕ 75/2021 (ΑΔΑ:ΩΥΙ3ΩΗΑ-ΖΕΠ) περί Αποδοχής των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα “Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ Η’ ΧΑΛΚΙΔΑΣ” στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ09 με τίτλο “Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος” της ΕΥΔΕ του ΥΠΕΣ».
3. «Περί Αποδοχής των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα “Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο “Ελλάδα 1821-ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ‘Κώτσου Δημητρίου-Αρβανίτη’ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ – Ελλάδα 2021”, της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ14 με τίτλο “Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021” της ΕΥΔΕ του ΥΠΕΣ».
4. Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης του Υποέργου 3 για τη «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Χαλκιδέων με Πολυκέντρα Ανακύκλωσης για Διαλογή στην Πηγή και παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες» στο πλαίσιο υποβολής της Πράξης «Γωνιές Ανακύκλωσης στο Δήμο Χαλκιδέων» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ-04 του Προγράμματος «Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
5. Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής διερεύνησης τιμών για Δράσεις Ενημέρωσης – Πληροφόρησης – Ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο υποβολής της Πράξης «Γωνιές Ανακύκλωσης στο Δήμο Χαλκιδέων» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ-04 του Προγράμματος «Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
6. Παροχή εξουσιοδότησης σε νομικούς συμβούλους
7. Ορισμός υπολόγου Ανδρομάχης Καραγιάννη απόδοση μέχρι 7/08/2021
8. Ορισμός υπολόγου Ανδρομάχης Καραγιάννη απόδοση μέχρι 13/8/2021
9.Ορισμός υπολόγου Ανδρομάχης Καραγιάννη απόδοση μέχρι 13/8/2021
10. Ορισμός υπολόγου Ανδρομάχης Καραγιάννη απόδοση μέχρι 13/8/2021
11. Ορισμός υπολόγου Ανδρομάχης Καραγιάννη απόδοση μέχρι 13/8/2021
12. Ορισμός υπολόγου Ανδρομάχης Καραγιάννη απόδοση μέχρι 13/8/2021
13. Ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου Διομήδη Τσομώκου
14. Ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου Διομήδη Τσομώκου

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP