Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/8/20

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους, την 18η του μηνός Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018):
1. Έγκριση 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης για τον συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Mίσθωση χημικών WC για τις ανάγκες Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών, των δομών φιλοξενίας και για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων για το διάστημα 2020-2021, προϋπολογισμού 40.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.».
2. Κατακύρωση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων (Α1, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7) της Δημοτικής αγοράς χονδρικού εμπορίου.
3. Διαγραφή βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου που αφορούν πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτου, λόγω ένταξης σε ρύθμιση.
4. Έγκριση της υπ. αρ. 30/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ που αφορά την 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Χαλκίδας.
5. Παροχή εξουσιοδότησης στους νομικούς Συμβούλους του Δήμου. (2 υποθέσεις)
6. Περί μη άσκησης ενδίκων βοηθημάτων. (2 υποθέσεις)

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP