Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/6/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24991/29-04-2023 (ΦΕΚ Β΄/2883/29-04-2023) ΚΥΑ γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, και δ) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου στα Χ.Ε.Προπληρωμής Δ10/2023 και Δ11/2023.

2. Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου της υπαλλήλου Βελισσαρίου Αγάπης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και απόδοσης μέχρι 19-09-2023.

3. Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου της υπαλλήλου Καραγιάννη Ανδρομάχης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και απόδοσης μέχρι 19-09-2023.

4.Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου της υπαλλήλου Κοτταρά Μαρίας για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και απόδοσης μέχρι 19-09-2023.

5. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό σύμβουλο.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP