Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/7/21

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί (με την διαδικασία της “τηλεδιάσκεψης”), την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Περί έγκρισης 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2021.
2. Περί έγκρισης ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2022.
3. Περί έγκρισης 2oυ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΟΚΥΡΩΣΗΣ) ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια εργαλείων για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Χαλκιδέων» προϋπολογισμού 34.687,76 Ευρώ.
4. Περί έγκρισης του πρακτικού δημόσιας κλήρωσης ανάδειξης μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Αρτάκη I (Κύζικος)».
5. Περί έγκρισης όρων διακήρυξης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Αυλίδας».
6. Περί έγκρισης Διακήρυξης Δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΡΟΣΙΑΣ Δ.Ε. ΑΝΘΗΔΟΝΟΣ (Κ.Α. ΕΙΣΟΔΟΥ 1327.0039)».
7. Περί έγκρισης Διακήρυξης Δημοπράτησης του έργου: «Επισκευές ζημιών και βλαβών λόγω καταστροφών ΔΕ Ανθηδόνος».
8. Περί αποδοχής της διαμορφωμένης κατάστασης και της μη πραγματοποίησης διορθωτικών ενεργειών αποκατάστασης των ασφαλτικών στρώσεων στις θέσεις διέλευσης των δικτύων αποχέτευσης του έργου: «Συνοδά έργα υποδομών – δικτύων νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας».
9. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Απορριμματοφόρων και λοιπών Οχημάτων Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών Δήμου Χαλκιδέων – Φιλόδημος II», συνολικού προϋπολογισμού 990.000,00 ευρώ και καθορισμού των όρων διακήρυξης.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP