Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/5/2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 21 Μαΐου 2021

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 25/05/2021 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 180406 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» (Ηλεκτρονική Δημοπρασία της 14-05-2021).
2. Παροχή εξουσιοδότησης σε νομικούς συμβούλους του Δήμου.
3. Νομική Υποστήριξη Υπαλλήλου.
4. Διαγραφή βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP