Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/7/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.1939/07-07-2023 (ΦΕΚ Β΄/4401/07-07-2023) ΚΥΑ γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, και δ) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσίας τεχνολογίας των πληροφοριών, συμβουλών, ανάπτυξης λογισμικού, διαδίκτυο και υποστήριξη «Ψηφιακό παρατηρητήριο υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στις νέες συνθήκες της αγοράς και της ανταγωνιστικότητας», συγχρηματοδοτούμενης από την Ελλάδα και την ΕΕ μέσω του ΕΚΤ στο πλαίσιο του προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

2. Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και απόδοσης μέχρι 24-10-2023.
3. Περί καθορισμού μισθώματος κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση και λειτουργία πάγκου για πώληση λουκουμάδων, χαλβά και συναφών ειδών.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP