Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/8/20

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους, την 25η του μηνός Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018):
1. Έγκριση Πρακτικού Νο2 (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Κατασκευή πεζοδρομίων Δήμου Χαλκιδέων Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ (Κ.Α. Εσόδου 1322.0021)».
2. Έγκριση Πρακτικού Νο1 (Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνικές προσφορές-Οικονομική προσφορά) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Φυτικού Υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας», προϋπολογισμού 32.004,83 με ΦΠΑ.
3. Έγκριση Πρακτικού Νο1 (Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνικές προσφορές-Οικονομική προσφορά) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Αρδευτικού Υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας», προϋπολογισμού 34.999,82 με ΦΠΑ.
4. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ16/20. (Διομήδης Τσομώκος).
5. Έγκριση 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) για τον διαγωνισμό με τίτλο: <Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.) του Δήμου Χαλκιδέων>, προϋπολογισμού 67.598,53 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2020.
6. Κατάρτιση και σύνταξη των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των καταστημάτων Β-8, Β-10, Β-11, Β-12, Β-13, Β-14 της Αγοράς Χονδρικού Εμπορίου.
7. Κατάρτιση και σύνταξη των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των καταστημάτων Γ-15, Γ-16, Γ-17, Γ-18, Γ-19, Γ-20, Γ-21 της Αγοράς Χονδρικού Εμπορίου.
8. Διαγραφή βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου που αφορούν πρόστιμα τροχαίας, λόγω λάθους χρέωσης.
9. Διαγραφή βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου που αφορά πρόστιμο τροχαίας, λόγω λάθους χρέωσης.
10. Διαγραφή βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου που αφορούν πρόστιμα τροχαίας, λόγω εξόφλησης της οφειλής.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP