Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26/10/2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟΝ ΦΑΡΟ ΑΥΛΙΔΑΣ»

2. Περί έγκρισης πρακτικού Δημοπρασίας Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -Οικονομικής Προσφοράς για το έργο : «Αποκατάσταση Υφισταμένων Υποδομών Κοινοχρήστου Χώρου Παραλιακού Μετώπου Μπουρτζίου Δ.Ε. Ληλαντίων Δήμου Χαλκιδέων κατόπιν Θεομηνίας της 8 & 9/08/2020 (ΚΑ Εισόδου 1325.0003)» προϋπολογισμού 1.015.000,00 € με Φ.Π.Α 24%, σύμφωνα με την 361/5-10-2021 Απόφαση Ο.Ε. Δήμου Χαλκιδέων

3. Περί έγκρισης του Πρακτικού Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 182197 Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου :«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ»

4. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια υλικών Οριζόντιας και Κάθετης Σήμανσης πόλης», και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

5. Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου της Νικολίτσας Παπαλάμπρου για έκδοση Χ.Ε. Προπληρωμής και απόδοση μέχρι 30/11/2021

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP