Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/2/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 28η του μηνός Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).

1. 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση (τροποποίηση) Προϋπολογισμού οικον. Έτους 2020.
2. 2η Αναμόρφωση (τροποποίηση) Προϋπολογισμού & τροποποίηση Tεχνικού Προγράμματος οικον. Έτους 2020.
3. Έγκριση όρων διακήρυξης της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Κατάρτιση σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων».
4. Έγκριση 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων-ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού και εργαλείων καθαρισμού του Δήμου Χαλκιδέων-των Νομικών προσώπων αυτού Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ., Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ., και των μονάδων της Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης», συνολικού προϋπολογισμού 358.533,26 ευρώ με Φ.Π.Α. για τα έτη 2019-2020.
5. Προέγκριση έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Δ΄ Τριμήνου οικ. έτους 2019.
6. Έγκριση της υπ. αρ. 7/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. που αφορά την έκθεση απολογιστικών στοιχείων Δ΄ τριμήνου 2019 του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος Χαλκίδας.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP