Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28-9-2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί (με την διαδικασία της “τηλεδιάσκεψης”), την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου ή και Συνοδευτικού Εξοπλισμού – Φιλόδημος II», συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ και καθορισμού των όρων διακήρυξης,

2. Περί διαπλάτυνσης δημοτικής οδού Ληλαντίων της Τ.Κ. Αγίου Νικολάου και βελτίωση
καμπυλότητας συμβολής της οδού με την Εθνική οδό Χαλκίδας Λεπούρων (Ε.Ο.44),

3. Περί διακοπής Μίσθωσης Κυλικείου εντός της Αγοράς Χονδρικού Εμπορίου Δήμου Χαλκιδέων,

4. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου,

5. Περί παροχής εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (επτά υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP