Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 31/12/2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2021

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων που θα πραγματοποιηθεί (με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης), την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης όρων Διακήρυξης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ»

2.Περί έγκρισης όρων διακήρυξης του έργου « Ανάπλαση πλατείας Καλοχωρίου – Παντειχίου»

3. Περί έγκρισης γνωμοδότησης 1ου Α.Π.Ε. του έργου : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ »

4. Περί έγκρισης όρων Διακήρυξης Δημοπράτησης του έργου: “ Επισκευή Συντήρηση και Νέες Κατασκευές Αναβάθμισης Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Χαλκιδέων ”

5. Περί έγκρισης της 58/2021 απόφασης ΔΣ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. με θέμα «7η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021»

6. Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού των κάτωθι Χρηματικών ενταλμάτων Πάγιας Προκαταβολής των κοινοτήτων Χαλκίδας, Ν. Αρτάκης, Αγ. Νικολάου, Βασιλικού, Μύτικα, N.Λαμψάκου, Φύλλων, Βαθέος Αυλίδας, Παραλίας Αυλίδας, Καλοχωρίου – Παντειχίου, Φάρου Αυλίδας και Ανθηδόνας (πρώην Λουκίσια) έτους 2021

7. Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου του Χ.Ε. προπληρωμής Δ08/21.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP