Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 4/7/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 4 Ιουλίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.32936/16-06-2023 (ΦΕΚ Β΄/3932/16-06-2023) ΚΥΑ γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, και δ) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης μελέτης του έργου με τίτλο «Επισκευές Υποδομών Φωτεινής Σηματοδότησης».

2. Περί έγκρισης μελέτης του έργου με τίτλο «Συντήρηση Η/Μ Δημοτικών και Κοινοχρήστων Εγκαταστάσεων για το έτος 2023».

3. Περί καθορισμού μισθώματος κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση και λειτουργία πάγκου για πώληση καλαμποκιού και λουκουμάδων με φριτέζα.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP