Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 6/6/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24991/29-04-2023 (ΦΕΚ Β΄/2883/29-04-2023) ΚΥΑ γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, και δ) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης ενεργειών και δαπανών για την κάλυψη επειγουσών αναγκών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας με κωδική ονομασία «ΒΑΡΒΑΡΑ» για τις ανάγκες Πολιτικής Προστασίας.

2. Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης για την προμήθεια με τίτλο: «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Χαλκιδέων» συνολικού προϋπολογισμού 433.895,84€, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 91/2023 απόφαση Ο.Ε.

3. Περί έγκρισης Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 198797 του έργου με τίτλο «Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος – ανάπλαση (άξονα) επί των : Λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου και οδού 28ης Οκτωβρίου».

4. Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου της υπαλλήλου Βελισσαρίου Αγάπης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και απόδοσης μέχρι 05-09-2023.

5. Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου της υπαλλήλου Παπαλάμπρου Νικολίτσας για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και απόδοσης μέχρι 05-09-2023 .

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP