Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 6/8/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 6 Αυγούστου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.49655/31-8-2022 (ΦΕΚ Β΄/4604/31-8-2022) ΚΥΑ και γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Περί έγκρισης 2ης παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με θέμα:
«Μελέτη Αναστήλωσης Κάστρου Μπουρτζίου Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων» κατά τέσσερις (4) μήνες,από 30-08-22 έως 31-12- 22.

2.Περί έγκρισης 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου:«Διαμόρφωση δρόμου προς Άγιο Γεώργιο Λουκισίων»

3. Περί έγκρισης όρων διακήρυξης του έργου:«Συντήρηση Κόκκινου Σπιτιού»

4. Περί έγκρισης και παραλαβής της μελέτης με τίτλο:«Μελέτη για την αποκατάσταση Χ.Υ.Τ.Α. Κεντρικής Εύβοιας»

5. Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια
δομών φιλοξενίας και φροντίδας αδέσποτων ζώων Δήμου Χαλκιδέων» για το υποέργο 2 της Πράξης «Βελτίωση καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Χαλκιδέων» προϋπολογισμού 141.428,20 € με Φ.Π.Α.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP