Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 9/8/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

Συνεδριάζει την Τετάρτη 9 Αυγούστου και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Χαϊνά 93 (λόγω ακαταλληλότητας της αντίστοιχης Αίθουσας του Δημοτικού καταστήματος και σύμφωνα με την υπ. αρ. 6/2011 ΑΔΣ), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 107/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την 4η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του ΔΟΑΠΠΕΧ .
Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη Ελληνικού (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)
2. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 116/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά απολογισμό εσόδων εξόδων για το Β΄ τρίμηνο οικ. έτους 2017 του ΔΟΑΠΠΕΧ .
Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη Ελληνικού (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)
3. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 117/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά τον απολογισμό οικ. έτους 2016 του ΔΟΑΠΠΕΧ .
Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη Ελληνικού (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)
4. Περί χρηματοδότησης δράσεων διαλογής στην πηγή.
5. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Χαλκιδέων με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ .
6. Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Χαλκιδέων και ΦΟΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χαλκιδέων στην τριμελή επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής διοικητικών – οικονομικών θεμάτων: Κεράτσας Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος)
7. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου .
8. Περί καθορισμού ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017.
9. Περί έγκρισης 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ.ετ. 2017 (422/17 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
10. Περί έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Δ΄ τριμήνου του Δήμου οικ. Έτους 2016 (423/17 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .
11. Περί καταλογισμού προνοιακών επιδομάτων .
12. Περί ορισμού οικονομικού διαχειριστή για την οικονομική διαχείριση Κληροδοτήματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)
13. Περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Χαλκιδέων οικονομικού έτους 2018 .
14. Περί έγκρισης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Χαλκιδέων και ΕΦΑ Ευβοίας για την Ένταξη του Υποέργου Αρχαιολογίας με τίτλο “Αρχαιολογικές Εργασίες” στο πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου (Κύριο Υποέργο) : ”ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ”, της Υποβληθείσας Πρότασης στην Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Περιφ. Στ. Ελλάδας, για Συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Π.Α., της Πράξης με τίτλο “ Συνοδά Έργα Πρόσβασης και Δικτύων Υποδομών Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας.
15. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης έργου .
16. Περί έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Χαλκιδέων έτους 2017.
17. Περί έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση οδών Δήμου Χαλκιδέων έτους 2017.
18. Περί έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Χαλκιδέων έτους 2017.
19. Περί 10ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΑΘΥ & ΚΑΛΟΧΩΡΙ – ΠΑΝΤΕΙΧΙ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ.
20. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ του Δήμου Χαλκιδέων.
21. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ του Δήμου Χαλκιδέων.

22. Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας υλικών για έργα με αυτεπιστασία του Δήμου Χαλκιδέων με ανοικτό διαγωνισμό .
Εισηγητής: Κεράτσας Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Εισηγητής θεμάτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ : Μπουραντάς Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
23. Περί πρότασης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Αρτάκης, μεταξύ των Ο.Τ.54, 55, 52, 48, 247, 246 & 245 της πολεοδομικής ενότητας Αρτάκη Ι. (157/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
24. Περί έγκρισης θέσεων υπαίθριας διαφήμισης στο Δήμο Χαλκιδέων. (164/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP