Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 15 Μαΐου και ώρα 19:00

Νέα, Πολιτική, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 15 Μαΐου και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στην οδό Φαρμακίδου 15Α, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί επικαιροποίησης της υπ. αρ. 329/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη γνωμοδότηση ιδρύσεως νέας ενορίας του Ιερού Ναού «ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ» του Συνοικισμού Ξηρόβρυσης Χαλκίδος .
2. Περί ορισμού επιτροπών εμποροπανήγυρης για το έτος 2017 .
3. Περί έγκρισης της υπ.αρ. 13/2017 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Β΄Βάθμίας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων έτους 2015. Εισηγητής: Αντώνιος Πατέλης (Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Β΄βάθμιας)
4. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 33/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά απολογισμό εσόδων εξόδων για το Δ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2016 του ΔΟΑΠΠΕΧ . Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη Ελληνικού (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)
5. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 70/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά απολογισμό εσόδων εξόδων για το A΄ τρίμηνο οικ. έτους 2017 του ΔΟΑΠΠΕΧ . Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη Ελληνικού (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)
6. Περί έγκρισης εξόδων παράστασης του προέδρου και αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ – ΔΟΠΠΑΧ . Εισηγητής: Σωτήρης Ανυφαντής (Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΧ)
7. Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής καταμέτρησης εκτίμησης αχρήστων υλικών . Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)
8. Περί διάθεσης χώρου για τη δημιουργία Κοινωνικού Παιδιατρικού Ιατρείου (αριθμός απόφασης Δημοτικής Κοινότητας Παραλίας Αυλίδας 3/2017). Εισηγητής: Βερονικιάτης Δημήτριος (Αντιδήμαρχος)
9. Περί έγκρισης της υπ. Αρ. 5/207 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ που αφορά την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητα γι αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ. Εισηγητής: Γεώργιος Ψύχας (Πρόεδρος της ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ)
10. Περί ονοματοδοσίας κτήριου ΑΣΑΧ σε “Δημοτική Πινακοθήκη Δημήτρη Μυταρά”. .
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής οικονομικών θεμάτων: Κεράτσας Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος)
11. Περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ.ετ. 2017 (284/17 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
12. Περί παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες περί μείωσης δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες για το έτος 2017 (Α.Δ.Σ. 391/2016 και απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 706/16) .
13. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου .
14. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου της Βασιλικής Κοκορίκου .
15. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου του Γεωργίου Τζοβλά .
16. Περί έγκρισης ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας .
17. Περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών .
18. Περί έκδοσης παραγωγικών αδειών .
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)
19. Περί 9ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΑΘΥ & ΚΑΛΟΧΩΡΙ – ΠΑΝΤΕΙΧΙ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ.
20. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ .
21. Περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ.
22. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ” .
23. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ .
24. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ».
25. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ».
26. Περί συγκρότησης τετραμελούς οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ».
27. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΚΑ» .
28. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κτιρίου παιδικού σταθμού (Φανάρι)».
29. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ .
30. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου :ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ .
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Εισηγητής θεμάτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ : Μπουραντάς Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
31. Περί άδειας κοπής δένδρου στον αύλειο χώρο του 1ου Γυμνασίου Χαλκίδας στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου <ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ> (54/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
32. Περί παραχώρησης δημοτικού χώρου στο ‘ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ’ για την υλοποίηση της 3ης Διεθνούς Πολιτιστικής Συνάντησης ‘Στις όχθες του Λήλαντα’ (55/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
33. Περί αιτήματος παραχώρησης αδιαθέτου οικοπέδου στη συνοικία Η΄ Χαλκίδας (81/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
34. Περί έγκρισης και παραλαβής της τοπογραφικής μελέτης με τίτλο <Τοπογραφική αποτύπωση και εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών στη περιφερειακή οδό Δροσιάς> ποσού 14000 ευρώ με ΦΠΑ του μελετητή Μιχαήλ Ανδρούλη (82/17 απόφ. Επιτρ. Ποιότητας Ζωής).
35. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος (84/17 απόφ. Επιτρ. Ποιότητας Ζωής) .
36. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος (85/17 απόφ. Επιτρ. Ποιότητας Ζωής) .
37. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος (86/17 απόφ. Επιτρ. Ποιότητας Ζωής) .
38. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος (87/17 απόφ. Επιτρ. Ποιότητας Ζωής).
39. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος (90/17 απόφ. Επιτρ. Ποιότητας Ζωής) .
40. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος (91/17 απόφ. Επιτρ. Ποιότητας Ζωής).
41. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος (92/17 απόφ. Επιτρ. Ποιότητας Ζωής) .
42. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος (93/17 απόφ. Επιτρ. Ποιότητας Ζωής).
43. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος (94/17 απόφ. Επιτρ. Ποιότητας Ζωής) .
44. Περί εκδίκαση ενστάσεων κατά των υπ’ αρ. 149/30-4-2015 & 88/22-3-2016 αποφάσεων Δ.Σ. Χαλκίδας για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης και την εκ νέου επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 144 για την ιδιοκτησία Καρέντζου Δέσποινας & Σιδέρη Ιωάννας (95/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
45. Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πλατεία Αφρατίου (97/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
46. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στο Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών στην πόλη του Βασιλικού (100/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
47. Περί έγκρισης 4ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης “ Πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρησης-Πράξη Εφαρμογής Μελέτης Αναθεώρησης, σε τμήματα του σχεδίου πόλεως Συνοικίας Η Χαλκίδας’’(101/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
48. Περί αλλαγής οδών λειτουργίας λαϊκής αγοράς στη Δημοτική Κοινότητα Βαθέως Αυλίδας (102/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP