Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Χαϊνά 93 (λόγω ακαταλληλότητας της αντίστοιχης Αίθουσας του Δημοτικού καταστήματος και σύμφωνα με την υπ. αρ. 6/2011 ΑΔΣ) την 20η του μηνός Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 10/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Ετ. 2017 του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. .
Εισηγητής: Αικατερίνη Κυριάκου – Καλαμιώτη (Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΧ)
2. Περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στους ΟΤΑ για το έτος 2017.
Εισηγητής: Μπουραντάς Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
3. Περί προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το έτος; 2017 .
Εισηγητής: Μπουραντάς Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
4. Περί έγκρισης υπογραφής έγγραφης συμφωνίας για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.
Εισηγητής: Μπαντούνας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
5. Περί έγκρισης και εφαρμογής της 1ης Αναθεώρησης της 1ης Έκδοσης του Εγχειριδίου Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας (ΕΣΔΕΠ) του Δήμου Χαλκιδέων
Εισηγητής: Καρκαντελίδης Διαμαντής (Αντιδήμαρχος)
6. Περί μεταστέγασης του Νηπιαγωγείου Καλοχωρίου – Παντείχι.
Εισηγητής: Καρκαντελίδης Διαμαντής (Αντιδήμαρχος)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής οικονομικών θεμάτων: Μπαντούνας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
7. Περί έγκρισης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ.ετ. 2017 (90/17 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .
8. Περί επανακατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) Π.Ο.Ε. στο οικονομικό έτος 2017 .
9. Περί έγκρισης διενέργειας υπηρεσιών – προμηθειών.
10. Περί διάθεσης ψήφισης πίστωσης (25η Μαρτίου).
11. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου .
12. Περί μείωσης μισθώματος ακινήτου που εκμισθώνει ο Δήμος (74/17 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
13. Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής ανάκλησης εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης αυτοκινήτων.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)
14. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΛΙΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Δ ΦΥΛΛΩΝ Δ.Δ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ» .
15. Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ.
16. Περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
17. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΦΡΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.
18. Περί ένστασης της Ανάδοχης Εταιρείας “ΕΥΒΟΔΟΜΗ Α.Ε.” του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΤΑΚΗ 1)».
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Εισηγητής θεμάτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ : Μπουραντάς Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
19. Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων (15/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
20. Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων (16/17απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
21. Περί παραχώρησης στάθμευσης οχήματος (17/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
22. Περί πρότασης για κατάργηση θέσεων και αποξήλωση κουβουκλίων περιπτέρων (24/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
23. Περί άδειας κοπής ατόμου Πεύκης επί της πλατείας Κολοκοτρώνη στη Δ.Ε. Χαλκίδας (29/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
24. Περί σχεδίου τροποποίησης Κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων Δήμου Χαλκιδέων (Απόφαση Δ.Σ. 291/2011) (18/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
25. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στο κτίριο που στεγάζεται το Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Χαλκιδέων, στην οδό Γλαύκου 27 στην Χαλκίδα (25/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
26. Περί σχεδίου τροποποίησης Κανονισμού για παραχώρηση θέσεων στάσης και στάθμευσης οχημάτων σε ΑΜΕΑ – (Απόφαση Δ.Σ.100Α /2005) – (19/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
27. Περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον παραλιακό δρόμο στο Λευκαντί (21/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
28. Περί ασφαλτόστρωσης στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στη Νέα Αρτάκη του Δήμου Χαλκιδέων (32/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
29. Περί έγκρισης των μελετών εφαρμογής κυκλοφοριακών προτάσεων και παρεμβάσεων (33/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP