Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων στις 30 Νοεμβρίου 2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου του Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Χαλκιδέων στη μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία “ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” και ορισμός εκπροσώπου για τις γενικές συνελεύσεις.
2. Περί ορισμού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων».
3. Περί έγκρισης της υπ.αρ. 83/22 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά παραχώρηση αιθουσών του 5ου Γυμνασίου Χαλκίδας.
4. Περί έγκρισης της υπ.αρ. 85/22 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά παραχώρηση αιθουσών του 1ου Γενικού Λυκείου Χαλκίδας.
5. Περί έγκρισης της υπ.αρ. 90/22 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά παραχώρηση αιθουσών του Γυμνασίου Κανήθου.
6. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 72/2012 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας που αφορά τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων (ΔΟΑΠΠΕΧ).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μπάκας Αντιδήμαρχος
7. Περί έγκρισης 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2022 (υπ. αρ. 597/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .
8. Περί έγκρισης 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2022 (υπ. αρ. 647/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισηγητής: κ. Νικόλαος – Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος -Αντιδήμαρχος (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
9. Περί επικαιροποίησης της ρυθμιστικής σήμανσης στη θέση ΛΗΘΗ περιοχής ΜΟΡΦΑ της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων (υπ΄ αρ. 222/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
10. Περί κατάργησης θέσης περιπτέρου και αποξήλωσης κουβουκλίου (υπ΄ αρ. 223/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
11. Περί κατάργησης θέσης δύο περιπτέρων και αποξήλωσης κουβουκλίων (υπ΄ αρ. 224/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
12. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (υπ΄ αρ. 233/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
13. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (υπ΄ αρ. 234/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
14. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (υπ΄ αρ. 235/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
15. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (υπ΄ αρ. 244/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
16. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ, (υπ΄ αρ. 245/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
17. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ, (υπ΄ αρ. 246/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
18. Περί τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων στην παραλιακή οδό Μπουρτζίου της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων ου Δήμου Χαλκιδέων (υπ΄ αρ.241/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
19. Περί κοπής πεύκου στην οδό Παπαναστασίου 9, στη Δ.Ε. Χαλκίδας (υπ΄ αρ.253/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
20. Περί κοπής πεύκου στην οδό Μένου Φιλήντα 50, στη Δ.Ε. Ν.Αρτάκης (υπ΄ αρ.254/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νέζης- Αντιδήμαρχος
21. Περί έγκρισης τροποποίησης υψομετρικής μελέτης της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 69Α, 63Α & 65A που περιλαμβάνονται στην Πράξη Εφαρμογής 14/2000 της Νέας Αρτάκης II (υπ΄ αρ. 204/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
22. Περί άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας, κατόπιν δικαστικής απόφασης και την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.2 στη συνοικία Β΄ Χαλκίδας (υπ΄ αρ. 211/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
23. Περί πρότασης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.269 στη συνοικία Ε΄ Χαλκίδας (υπ΄ αρ. 212/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΘΕΝΤΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ (άρθρο 41 Ν. 4945/2022)
24. Περί αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων.
25. Περί αποκατάστασης υποδομών Παραλιακού Μετώπου Αγίου Νικολάου (Μπούρτζι).
26. Περί διαχείρισης αδέσποτων ζώων.
27. Περί επισκευής 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Αρτάκης του Δήμου Χαλκιδέων.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP