Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων

Συνεδριάσεις / Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016

Συνεδριάζει την Τετάρτη 2 Μαρτίου και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Χαϊνά 93, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Ψήφισμα για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής γλώσσας και Παιδείας .
 2. Περί έγκρισης πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ.

Εισηγητής:  Γεωργιος Μπαντούνας (Αντιδήμαρχος)

 1. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 9/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά τα απολογιστικά στοιχεία του Δ΄ τριμήνου οικ. Έτους 2015 του ΔΟΠΠΑΧ .

Εισηγητής: Αικατερίνη Κυριάκου – Καλαμιώτη (Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΧ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής οικονομικών θεμάτων:  Μπαντούνας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

 1. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου .
 2. Περί έγκρισης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ.ετ. 2016 (82/16 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .
 3. Περί μείωσης μισθώματος αγροτεμαχίου στην περιοχή “κακιά λάσπη Βατώντα” (83/16 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 4. Περί κατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2016 .

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

     Εισηγητής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)

 1. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ  ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ   ΣΤΟ   ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ” στην Χαλκίδα .
 2. Περί ορισμού αρμόδιου οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας παιδοτόπων.
 3. Περί ένστασης της αναδόχου Κ/Ξ Χρυσοσπάθης & ΣΙΑ ΟΕ- Ι.Δ. Χρυσοσπάθης -Γερ. Κόσσοβας Ο.Ε. του έργου :  (ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α) Ο.Τ. 98 (ΠΡΩΗΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥΝ ΑΥΤΟ, Β) ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΙ Γ) ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ ΠΑΟ ΚΑΡΑΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΟΔΟ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΛΥΚΟΦΡΟΝΟΣ) κατά του 1ου ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1ο ΠΚΤΜΝΕ)    .
 4. Περί ένστασης από τον ανάδοχο (βάσει των αρ.73 παρ.5 και. 76  παρ.1   του Ν.3669/2008) κατά του  από 09-02-2016 πρωτοκόλλου  προσωρινής  και οριστικής   παραλαβής του έργου: «Κλειστό  Γυμναστήριο  Δήμου   Ληλαντίων»  και   (β) έγκρισης του σχετικού πρωτοκόλλου  (στην περίπτωση απόρριψης  της ένστασης)  .
 5. Περί έγκρισης του Τοπικού σχεδίου διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Χαλκιδέων .

ΑΙΤΗΜΑ: Παράταξης «Ρεύμα Ανατροπής» για την περιοχή της συνοικίας Χαραυγή


 

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP