Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Νέα, Πολιτική, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

Συνεδριάζει την Τετάρτη 18 Μαΐου και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Χαϊνά 93, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 8/2016 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σχετικά με την κατανομή λειτουργικών δαπανών Β΄ δόσης έτους 2016 .
Εισηγητής: Διαμαντής Καρκαντελίδης (Αντιδήμαρχος)
2. Περί έγκρισης απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Β΄ βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων 2014 .
Εισηγητής: Αντώνιος Πατέλης (Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Β΄ βαθμιας)
3. Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης Δήμου Χαλκιδέων – Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για την συμμετοχή της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στο σύστημα εφαρμογής του πρότυπου αριστείας Investors in People ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ .
Εισηγητής: Διαμαντής Καρκαντελίδης (Αντιδήμαρχος)
4. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 18/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 του ΔΟΑΠΠΕΧ .
Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη Ελληνικού (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)
5. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 42/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά τα απολογιστικά στοιχεία του A΄ τριμήνου οικ. ετ. 2016 του ΔΟΑΠΠΕΧ.
Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη Ελληνικού (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής οικονομικών θεμάτων: Μπαντούνας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
6. Περί έγκρισης πρακτικού κλήρωσης ορισμού μελών επιτροπής διαγωνισμού – αξιολόγησης.
7. Περί αντικατάστασης μέλους επιτροπής τήρησης Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων.
8. Περί έγκρισης 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ.ετ. 2016 (273/16 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
9. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου .
10. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων .
11. Περί καθορισμού κωδικών προϋπολογισμού οικ. Έτος 2016 ως δεκτικού έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής .
12. Περί καταλογισμού προνοιακών επιδομάτων .
13. Περί μεταβίβασης επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)
14. Περί εξουσιοδότησης Δημάρχου για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έργο «Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας» προϋπολογισμού – 300.000,00 € .
15. Περί τρόπου εκτέλεσης έργων .
16. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ) ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ /Δ.Ε ΑΝΘΗΔΟΝΟΣ /Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ .
17. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ (ΟΤ 439Β) .
18. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ » .
19. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ» .
20. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΓ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ» .
21. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΕΡΙΑ» .
22. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Δ. ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ»
23. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΟ Τ. Δ. ΔΡΟΣΙΑΣ» .
24. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΛ» .
25. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΡΤΙΚΑ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ .
26. Περί σύστασης επιτροπής διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία στο έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ .

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Εισηγητής θεμάτων: Μπουραντάς Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
27. Περί καθορισμού ποσοστού κάλυψης πλατείας πρώην Α.Σ.Α.Χ. σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθ. 13 του 24-9/20-10-1958 (33/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
28. Περί έγκρισης άδειας κοπής ατόμου Πεύκης στο Παντείχι (73/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
29. Περί έγκρισης άδειας κοπής ατόμου Λεύκης στη Λιανή Άμμο Χαλκίδας (74/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
30. Περί έγκρισης άδειας κοπής δέντρων στην εσωτερική αυλή του 3ου ΕΠΑΛ Χαλκίδας(75/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
31. Περί έγκρισης άδειας κοπής δέντρων οπωροφόρων στον υπό διαμόρφωση αύλειο χώρο του Βρεφονηπιακού Σταθμού Δροσιάς (80/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
32. Περί επικαιροποίησης της αρ. 36/2014 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Αρτάκης με θέμα: ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ» (83/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
33. Περί αλλαγής οδών λειτουργίας λαϊκής αγοράς στη Δημοτική Κοινότητας Βαθέος Αυλίδας (99/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
34. Περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου μετά από αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας των Σοφία Αφράτη, Ευαγγελία Αφράτη, Δημήτρη Μποτσάκη & Δέσποινα Παπά σο Ο.Τ. συνοικία Α Χαλκίδας Αυλίδας (168/15 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
35. Περί τρόπου εκτέλεσης εργασιών .

Ενημέρωση: Περί ενεργειών του Δήμου για τα απαραίτητα έργα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα για την εύρυθμη λειτουργία του νέου Νοσοκομείου. (κατόπιν αιτήματος του συνδυασμού – Ρεύμα Ανατροπής).

Γραφείο Τύπου
Δήμου Χαλκιδέων

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP